Prevádzka spoločnosti
1996 s. r. o.
Podunajská 25
821 06  Bratislava 2
Email: 1996@sietotlac.sk